กองบิน ๕๖ จัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วย ทางอากาศ

กิจกรรม

กองบิน ๕๖ จัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วย ทางอากาศ
นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕๖ และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยทางอากาศ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย อายุ ๖๐ ปี ซึ่งผู้ป่วยมีอาการป่วยแขนขา ขวา อ่อนแรง จึงทำการส่งตัวผู้ป่วยทางอากาศจากโรงพยาบาลชุมพร​ เขตอุดมศักดิ์มายัง กองบิน ๕๖ เพื่อมารักษาต่อที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖