กองบิน​ ๕๖​ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา

กิจกรรม

กองบิน​ ๕๖​ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา
นาวาอากาศเอก​ ณัฐพล​ ทองสุข​ รองผู้บังคับการ​กองบิน​ ๕๖​ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๗​-๑๘ พฤศจิกายน นี้​ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม​พร้อมด้วย หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕​ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา​ เมื่อ​ ๑๖​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๖