กองบิน ๕๖ให้การต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

กิจกรรม

กองบิน ๕๖ให้การต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพล โดยมี นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ และร่วมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖