กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรม

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖
นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ บุญฤทธิ์ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖