ขอขอบคุณ

Uncategorized

ขอขอบคุณข้อมูล สื่อ และรูปภาพ

  • ภาพพื้นหลังเว็บไซต์จาก Image by rawpixel.com on Freepik
  • ภาพจาก Tara Winstead: https://www.pexels.com/th-th/photo/8386440/
  • ภาพจาก https://www.canva.com/templates/EAFCO6pfthY-blue-green-watercolor-linktree-background/
  • ภาพจาก https://www.canva.com
  • วีดิโอจาก Video by Coverr-Free-Footage from Pixabay
  • ภาพจาก Aksonsat Uanthoeng: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-assorted-color-of-push-pins-on-map-1078850/
  • ภาพพื้นหลังเว็บไซต์ Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/white-clouds-531767/
  • ขอบคุณ icon จาก Facebook icons created by Fathema Khanom – Flaticon