Category: กิจกรรม

กิจกรรม

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ​ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ​ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช...
กิจกรรม

กองบิน ๕๖ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

กองบิน ๕๖ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
กิจกรรม

กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกั่ว เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกั่ว เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการนาวาอากาศเอก อัศวิน...
กิจกรรม

กองบิน ๕๖ สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ

กองบิน ๕๖ สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศนาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน...
กิจกรรม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสานาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์...