วันที่
หัวข้อข่าว
๒๗ เม.ย.๖๑

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ
.......นาวาอากาศเอก  วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
.......ของทหารกองประจำการ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖


๒๖ เม.ย.๖๑

พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕๖
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี กองร้อยทหารสารวัตร
.......ทหารอากาศ กองบิน ๕๖ โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม
.......ณ กองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕๖

๑๙ เม.ย.๖๑

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กองพันอากาศโยธิน
.......กองบิน ๕๖ โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองบังคับการ
.......กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕๖


๙ เม.ย.๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์
.......จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
.......ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ
.......อุทิศแด่บรรพชนของกองทัพอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและชมรม
.......แม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖

๙ เม.ย.๖๑

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบรางวัลบุคคลดีเด่น เนื่องในวันกองทัพอากาศ
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
.......พร้อมมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายใน
.......กองทัพอากาศและมอบใบประกาศแก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ที่สนับสนุนให้ข้าราชการเข้าร่วมแข่งขันโดยมีข้าราชการ,ลูกจ้าง,
.......พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ หอประชุม กองบิน ๕๖


๘ เม.ย.๖๑

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี ราเมศวร์
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา
.......พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ
.......บริเวณเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๔ เม.ย.๖๑

บรรยายพิเศษ เรื่อง“การจัดการชีวิต เพื่อชีวิตที่มั่นคง”
.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการชีวิต เพื่อชีวิต
.... ..ที่มั่นคง”โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.... ..เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๒ เม.ย.๖๑

พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.......นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพ
.......รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๑  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
.......สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒ เม.ย.๖๑

พิธีทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.... ..นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
.... ..ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จ
.... ..พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

6