วันที่
หัวข้อข่าว
๒๕ ก.ค.๖๑

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
.......บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
.......วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี
.......ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์เฉลิม
.......พระเกียรติ ๘๔ พรรษา

๒๘ ก.ค.๖๑

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.......โดยมี ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


๒๘ ก.ค.๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.......โดยมี ข้าราชการ กองบิน ๕๖  ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒๖ ก.ค.๖๑

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ
.......และครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
.......กองบิน ๕๖


๒๖ ก.ค.๖๑

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
.......บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๑๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคาร
.......ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๕ ก.ค.๖๑

จำหน่วยดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ
.......คุณอัญชลี ปานมงคล รักษาการแทนประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้าน ได้ร่วมกันจัดจำหน่าย
.......ดอกมะลิและมอบให้แด่ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ เสนาธิการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส
.......วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
.......ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖


๒๖ ก.ค.๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.......โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖

๒๕ ก.ค.๖๑

พิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๑
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
.......พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน  และครอบครัวข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  แด่พระสงฆ์
.......เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๕ ก.ค.๖๑

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.......โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
.......กองบิน ๕๖

๒๓ ก.ค.๖๑

พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข(องค์จำลอง)
.......พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธาน
.......ในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข(องค์จำลอง) และเหรียญวัตถุมงคล รุ่น ๑ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
.......และครอบครัวชาวกองบิน ๕๖ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไป เช่าสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี
.......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ 


๑๘ ก.ค.๖๑

ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๒
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖
.... ..ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๖๑  โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๑๗ ก.ค.๖๑

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ
.... ..รุ่นปี ๒๕๖๑  ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๑๖ ก.ค.๖๑

พิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๖๑
.......นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
.......ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการกล่าวอำนวยพร พร้อมด้วยนายอาศิส
.......พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบินเข้าร่วมพิธีอำนวยพรในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์
.......ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๑๖ ก.ค.๖๑

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลี
.... ..นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
.... ..กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
.... ..บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

 

3