วันที่
หัวข้อข่าว
๒๖ ก.พ.๖๒

บรรยายให้ความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการจัดบรรยายให้ความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ได้เชิญ พันตรี ธีติ์ สุขยิ่ง อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๑ ก.พ.๖๒

ต้อนรับ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา/ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู้บังคับบัญชา/ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒

๑๙ ก.พ.๖๒

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หลังใหม่)
นาวาอากาศเอก นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หลังใหม่) ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หลังใหม่) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๒ ก.พ.๖๒

ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ
พลอากาศตรี ณรงค์เวตย์ เรืองจวง ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ...และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม กิจการในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๓ ก.พ.๖๒

ต้อนรับ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะเดินมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ณ กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒

๑ ก.พ.๖๒

ออกจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึก
คุณนุชนาถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ ออกจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ และหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน ในจังหวัดสงขลา เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือทหาร แลครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๘ ม.ค.๖๒

ต้อนรับ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะเดินทางมาตรวจความพร้อมปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

๒๓ ม.ค.๖๒

โครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๕๖
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๑๘ ม.ค.๖๒

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๕๖
นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าสโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

๑๒ ม.ค.๖๒

วันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ซองจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๘ ม.ค.๖๒

มอบถุงยังชีพพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมเดินทางมอบถุงยังชีพพระราชทาน และจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลจำนวน ๔๐ นาย สนับสนุนอำเภอสทิงพระ เพื่อลำเลียง และยกถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

๘ ม.ค.๖๒

ต้อนรับ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

๔ ม.ค.๖๒

เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการประชุมเปิดศูนย์ บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และหน่วยเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๔ ม.ค.๖๒

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๓๐ คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๒ คัน เรือท้องแบนขนาด ๘ ฟุต จำนวน ๕ ลำ เตรียมพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒ ม.ค.๖๒

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย คุณนุชนาถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๓๑ ธ.ค.๖๑

กองบิน ๕๖ ตั้งจุดให้บริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย คุณนุชนาถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน๕๖ เยี่ยมเยียนจุดให้บริการประชาชน และมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสามแยก บ้านท่าหรั่ง ถนนชูพันธ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๗ ธ.ค.๖๑

กองบิน ๕๖ ตั้งจุดให้บริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสามแยกบ้านท่าหรั่ง ถนนชูพันธ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

2