วันที่
หัวข้อข่าว
๓๐ พ.ย.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และ
.... ..กำลังพล จำนวน ๓๐ นาย รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..ในการขนย้ายสิ่งของ และสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ปลอดภัย และ ขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ โรงเรียนวัดธรรม
.... ..ประดิษฐ์ ขึ้นที่สูง ณ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๒๙ พ.ย.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และ
.... ..กำลังพล จำนวน ๒๕ นาย รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..ในการขนย้ายสิ่งของ และสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ปลอดภัย ณ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๒๘ พ.ย.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และ
.... ..กำลังพล จำนวน ๒๕ นาย สนับสนุนโรงเรียนวัดบางศาลา เพื่อขนย้ายสิ่งของ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนขึ้นที่สูง
.... ..ณ โรงเรียนวัดบางศาลา หมู่ ๗ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๗ พ.ย.๖๐

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕๖
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
.... ..พร้อมทั้งปล่อยปลา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, โรงเรียน และผู้นำชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕๖
.... ..ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๓๗ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖

๒๗ พ.ย.๖๐

ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี
.... ..พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ และ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
.... ..ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์
.... ..ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๕๖

๒๒ พ.ย.๖๐

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน พร้อมด้วย
.... ..รองผู้บังคับการ และเสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ หอประชุมกองบิน ๕๖

๒๐ พ.ย.๖๐

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
.... ..นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกภาค เดินทางมาตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
.... ..ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖

๑๗ พ.ย.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่นำ
.... ..ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ และน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแลแบง และหมู่ที่ ๓ ตำบลสะบ้าย้อย
.... ..อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๑๗ พ.ย.๖๐

ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมิหลา
.... ..กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑๖ พ.ย.๖๐

ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตาม และเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ
.... ..พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ
.... ..(ผอ.ศตส.จชต.ทอ.) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ณ หน้าอาคารร้านค้ารวมกองบิน ๕๖

๗ พ.ย.๖๐

ร่วมพิธีงานฉลองรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง ร่วมพิธีงานฉลองรางวัล
.... ..พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓ พ.ย.๖๐

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐
.... ..กองบิน ๕๖ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๑) รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๒) เสนาธิการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง
.... ..พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖

๒ พ.ย.๖๐

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..นำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๗๕๐ ดอก ส่งมอบให้กับ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
.... ..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒ พ.ย.๖๐

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
.... ..และชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖

๑ พ.ย.๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และกำลังพล
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ประจำศูนย์บรรเทา
.... ..สาธารณภัย กองบิน ๕๖ และความพร้อมของกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
.... ..และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

11