วันที่
หัวข้อข่าว
๒๓ พ.ค.๖๒

มอบอินทผาลัมกับน้ำตาลทรายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๒ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

๒๓ พ.ค.๖๒

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ และโรงเรียนต่างๆรอบพื้นที่ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑ เม.ย.๖๒

ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๒
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๒ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

๒๗ มี.ค.๖๒

พิธีสมโภชหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ และทอดผ้าป่าสามัคคี
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่ระลึกกองทัพอากาศ โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๗ มี.ค.๖๒

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่ระลึกกองทัพอากาศ โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๖ มี.ค.๖๒

ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธีรับหมวก
และผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ณ ห้องปฐมภาคย์ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๓ มี.ค.๖๒

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ
นาวาอากาศเอกหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาชี้แจงการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒มีนาคม ๒๕๖๒

๑๓ มี.ค.๖๒

ต้อนรับ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๕๖ และประเมินศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองพันทหาร อากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๑ มี.ค.๖๒

ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๗ มี.ค.๖๒

เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องลงฉุกเฉินนอกสนามบิน
พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เยี่ยมให้กำลังใจนักบินและช่างเครื่อง ทีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (AU-23) Peace Maker ของกองทัพอากาศ ลงจอดฉุกเฉินนอกสนามบิน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๖ มี.ค.๖๒

ต้อนรับ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พลอากาศเอก สมศักดิ์  หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีรายงานหาดใหญ่ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๖ มี.ค.๖๒

ต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๒ มี.ค.๖๒

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นาวาอากาศเอก นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ชุดชนะ ธนพงส์พิพัฒน์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

 

1