วันที่
หัวข้อข่าว
๒๒ ส.ค.๖๑

พิธีอําลาเกษียณอายุราชการ
.... ..พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
.... ..และคณะ เดินทางมากระทำพิธีอําลาเกษียณอายุราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..พร้อมข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... ..ณ ลานจอด เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๐ ส.ค.๖๑

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
.... ..นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานในพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๙ รูป
.... ..เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
.... ..๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี
.... ..ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖

๑ ส.ค.๖๑

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
.... ..บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

.... ..นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องใน
.... ..วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง
.... ..พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖

 

1