.................พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดอาเจะด์ ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งมี กองบิน ๕๖ เป็นสนามบินต่อระยะ โดยมี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓