.................นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ซองจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓