.................พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย คุณ นุชนารถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒