.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา 
ให้แก่ นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖(คนใหม่) โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖, เสนาธิการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒