.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโท นิพัทธ์ เกษสุวรรณ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึก และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒