.................นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบกระเช้าของชําร่วย และแนะนำตัวกับ พลตรี จีรัชญ์
บุญชญา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ ณ ห้องรับรอง กองพลพัฒนาที่ ๔ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒