.................นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ ห้องปฐมภาคย์ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์
มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒