.................นาวาอากาศเอกหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ เดินทางมา
ชี้แจง การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒มีนาคม ๒๕๖๒