.................พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมา
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
ณ ลานจอดอากาศยานกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒