.................พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เยี่ยมให้กำลังใจนักบินและช่างเครื่อง ทีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินโจมตีและธุรการ แบบที่ ๒ (AU-23) Peace Maker ของกองทัพอากาศ ลงจอดฉุกเฉินนอกสนามบิน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒