.................พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒