.................นาวาอากาศเอก นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ชุดชนะ
ธนพงส์พิพัฒน์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒