.................พลอากาศเอก ชัยพฤษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบโล่รางวัล แก่ผู้มีความสามารถด้านไซเบอร์ให้กับทีมจากกองบิน ๕๖ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันปฏิบัติการทางไซเบอร์ ชิงโล่รางวัล ผบ.ทอ. ประจำปี 2562 (Cyber Operations Contest 2019) เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ อาคารห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยข้าราชการจากทีมกองบิน ๕๖ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันฯ ประกอบด้วย
- พ.อ.อ.ศุภกิจ อร่ามเรือง ตำแหน่ง นักดนตรี มว.ดย.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๕๖
- จ.อ.เจษฎากร ทรัพย์ปรุง ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า หมู่ไฟฟ้า ฝซอพ.ผสอ.กทน.บน.๕๖
- จ.ต.ณภัทร อินทสะโร ตำแหน่ง ช่างวิทยุภาคพื้น มซ.ช่างวิทยุภาคพื้น ฝซอพ ผสอ.กทน.บน.๕๖