.................นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานและเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒