.................นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์  ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมอากาศโยธินกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒