.................นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา กองบิน ๕๖ กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมิองสงขลา เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒