.................นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองบิน ๕๖ ปีที่ ๓๙ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒