นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์
จำนวน ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ
กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒