ตามที่ได้เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายวัน มีพื้นที่ได้รับความเสียหายกว่า 5,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้น

กองทัพอากาศ ได้จัดหน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ เข้าร่วมบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือ BT-67 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมไฟป่า เดินทางจากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ไปวางกำลังที่กองบิน 56 จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 จากนั้นได้ทำการบินสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

โดยในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 หน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ได้เริ่มทำการบินโปรยสารยับยั้งไฟป่าเพื่อสร้างแนวกันไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง โดยทำการบินไปแล้ว 1 เที่ยวบิน สำหรับแผนการปฏิบัติอื่นๆ จะมีการวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป