.................นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒