.................นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒