.................นาวาอากาศเอก กิตติ ธนบวรยศ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุม เปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒