.................นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๒ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๒