.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีสมโภชหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒