.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่ระลึกกองทัพอากาศ โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒