.......พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและการบังคับบัญชาให้กับ
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑