.......นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
พร้อมทั้งปล่อยปลา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, โรงเรียน และผู้นำชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕๖
ประจำปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๓๘ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑