...นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
.... เนื่องในงานพิธีทำบุญบ้านผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี
.... เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑