....................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  เป็นประธานเปิด งานกอล์ฟการกุศล กองบิน ๕๖
ชิงถ้วยเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สนามกอล์ฟเซาเทอร์นฮิลล์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑