...นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  นำข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร
...เนื่องในวันคล้าย วันพระราชทานนามค่าย และวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ร่วมกับอำเภอคลองหอยโข่ง และกองพลพัฒนาที่ ๔
...ณ สนามกีฬาอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑