...........นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
......สายวิทยาการพระธรรมนูญ ของ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรีรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
......ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑