....นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๖
............ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑