...นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖, เสนาธิการกองบิน ๕๖ และข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตำบลคงหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑