...นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆวิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมประกอบ พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุขกองบิน ๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑