...นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญ แผนกขนส่ง กองบิน ๕๖ โดยมี รองผู้บังคับการ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, และพนักราชการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมในพิธี ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑