...พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑