...นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา และประชาชนในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามลำคลองเส้นต่างๆ ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑