.............นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๑๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑