...พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข(องค์จำลอง) และเหรียญวัตถุมงคล รุ่น ๑ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวชาวกองบิน ๕๖ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไป เช่าสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖  เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑